stor, utskoren vase med djupe langsgående spor

stor og unik vase med handskorne spor.

Diameter 19cm

Høgde 40 cm

denne er laga av fersk ask og har etter tørking krympa og strekt seg litt. 

yttersida er behandla med hardvoksolje og treng ikkje etterbehandling.

innsida er ubehandla og har preg av verktøy frå produksjonen.

kan brukes frittstående, eller til tørka blomster.

denne vasen er ikkje til vatn, men kan reinhaldast med fuktig klut.

kr 4 500,00